MR-leden en taakverdeling
Personeel:
Daan Ratering (voorzitter)
Nicole van Melis (penningmeester)
Ouders:
Corinna Jensen (secretaris)
Bart Breedijk (vice-voorzitter)
Jenneke Abbink (adviserend lid)