MR-leden en taakverdeling

Personeel:
Daan Ratering (voorzitter)
Nicole van Melis (penningmeester)
Ouders:
Janine Krabbenborg
Bart Breedijk
Corinna Jensen (adviserend lid)