Laat elk kind stralen

Elk kind is een ster op zijn eigen manier.
Een kind laten stralen doordat het verbondenheid ervaart, ontdekkingen doet en eigenaarschap toont.
Zelfstandig waar het kan en met ondersteuning waar nodig.

Kernwaarden van de Sterrenboog

(zie ook schoolgids voor alle informatie)

Verbonden
Op basisschool de Sterrenboog vinden wij de verbondenheid tussen ouders, kinderen en de school erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. De Sterrenboog is een optelsom van leerlingen, ouders, het schoolteam en de gemeenschap. We zien elkaar! We bieden een uitdagende, thematische leeromgeving waarin ruimte is voor groepsdoorbrekend werken. Kinderen van verschillende groepen ontmoeten elkaar en leren van elkaar.

Ontdekken
Op basisschool de Sterrenboog zorgen we er voor dat iedereen optimaal tot ontdekken komt. Dit doen we door thematisch te werken in alle groepen. Groepsdoorbrekend werken en de inzet van coöperatieve werkvormen zijn hierbij onze kracht. Zo stimuleren we de intrinsieke motivatie. Dit alles gebeurt in een rijke, motiverende en inspirerende omgeving die uitdaagt tot zelf ontdekkend leren.

Eigenaarschap
Op basisschool de Sterrenboog gaan wij respectvol om met elkaar, onze omgeving en de materialen waarmee we werken. Wij vinden het belangrijk dat we allemaal zelf verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen ontwikkeling. We helpen kinderen om eigen keuzes te maken en initiatief te nemen vanuit ieders intrinsieke motivatie. Dit willen we bereiken door feedbackgesprekken en door het eigen leerproces samen met elk kind inzichtelijk te maken.