Wat doet een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Bijvoorbeeld: Jaarplannen evalueren, trendanalyse van de toetsen bespreken, begroting controleren, vakantierooster vaststellen, formatie groepen e.d. Samen verbeteren we o.a. de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR basisschool De Sterrenboog.
Bij ons op school bestaat de MR uit enthousiaste en berokken ouders (2) en leerkrachten (2). Binnen de oudergeleding van de MR is er ook nog een adviserend lid (een gelijkwaardige partner “ter verbreding van de gedachte” binnen de vergaderingen met uitzondering van het stemrecht). Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR.

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 Een vergadering bijwonen:
Voor elke vergadering wordt de agenda op site geplaatst en staat er een vermelding in het SBN. Heeft een punt op de agenda uw interesse gewekt en wilt u (het openbare gedeelte) van de vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter via onderstaand mailadres.

 Ook voor vragen, opmerkingen of een suggestie voor de MR kunt u mailen naar:
 mr@desterrenboog.nl

 Voor uitgebreide informatie over “Wat doet een MR” zie ons huishoudelijk reglement en werkplan.

 

Samenstelling MR 2022-2023

MR-leden en taakverdeling
Personeel:
Daan Ratering (voorzitter)
Nicole van Melis (penningmeester)
Ouders:
Janine Krabbenborg
Bart Breedijk
Corinna Jensen (adviserend lid)