MR-OR

Wat is de MR?

 

Samenstelling MR 2020-2021

MR-leden en taakverdeling:

Personeel:

Daan Ratering (voorzitter)

Nicole van Melis (penningmeester)

Ouders:

Corinna Jensen (secretaris)

Bart Breedijk (vice-voorzitter)