kind_headerbeeld01
kind_headerbeeld02
kind_headerbeeld03

Onze school

schoolhead-58Het onderwijs op de Sterrenboog

De visie van de school:

‘Door het creëren van een optimale en inspirerende leer/werkomgeving en sfeer, krijgen kinderen en leerkrachten optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen wij samen met liefde en passie, pro-actief en transparant.’

Kenmerken van onze school
•    We werken opbrengstgericht
•    We werken procesgericht
•    Ons taal-, lees- en rekenonderwijs is duidelijk gestructureerd
•    We hebben aandacht voor meervoudige intelligenties (aandacht voor talent)
•    We vinden eigen initiatieven en inbreng van de kinderen belangrijk
•    We hebben hoge verwachtingen van kinderen
•    We streven naar hoge citoscores, binnen de mogelijkheden van ieder kind

(voor-)waarden voor het leer- en ontwikkelingsproces
•    Wij bieden veiligheid en vertrouwen
•    Wij respecteren verschillen
•    Wij hebben aandacht voor talent
•    Respect is een basisbegrip
•    Wij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving
•    Wij werken actief aan het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding
•    Wij stimuleren het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid
•    Wij bieden structuur
•    Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk

 Betekenis van visie, kenmerken en voorwaarden

Betekenis van het pedagogisch ontwerp, schoolklimaat

Het pedagogisch klimaat binnen een basisschool is heel belangrijk. Leerlingen moeten zich er veilig en geborgen voelen. Dit is van groot belang voor het schoolsucces. De Sterrenboog streeft naar een open sfeer waarbinnen kinderen, ouders en het team samenwerken waardoor “samen school zijn” een begrip wordt.
Onze voorwaarden om tot een leer- en ontwikkelingsproces te komen sluiten hierbij aan. In de praktijk is dit zichtbaar in duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten, school en klassenregels en een respectvolle, eerlijke omgang die als basis dient.

Betekenis van het didactisch ontwerp

Om het eigen vermogen van kinderen optimale kansen te bieden worden instructie en verwerking gedifferentieerd aangeboden. Per vakgebied streven wij ernaar een verdeling in drie niveaugroepen te maken. Daarnaast krijgt het zelfstandig werken, coöperatief leren en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen een plek.

Betekenis voor onze leerkrachten

– Dat zij zich voortdurend ontwikkelen en professionaliseren
– Dat zij op verschillende niveaus les kunnen geven
– Dat zij een open communicatie tot stand kunnen brengen
– Dat zij een professionele werkrelatie met de eigen organisatie weten te onderhouden
met als doel de school optimaal te laten functioneren.

CONTACT

Sterrenboog

Mariaplein 8
7156 MG Beltrum
tel: 0544-481543
Verstuur mail

Kalender

november 2017

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
facebookYouTube